Valdistrikt
Sättna

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:23

Slutligt
Giltiga röster: 544 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 255 Valdeltagande: 44,7%

Valdistrikt
Sättna

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:23

Slutligt
Giltiga röster: 544 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 255 Valdeltagande: 44,7%

Partier