Valdistrikt
Kullen-Haga

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:02

Slutligt
Giltiga röster: 813 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 765 Valdeltagande: 46,4%

Valdistrikt
Kullen-Haga

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:02

Slutligt
Giltiga röster: 813 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 765 Valdeltagande: 46,4%

Partier