Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:00

Slutligt
Giltiga röster: 723 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 545 Valdeltagande: 47,06%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:00

Slutligt
Giltiga röster: 723 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 545 Valdeltagande: 47,06%

Partier