Valdistrikt
Äppelbo

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:40

Slutligt
Giltiga röster: 289 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 712 Valdeltagande: 41,15%

Valdistrikt
Äppelbo

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:40

Slutligt
Giltiga röster: 289 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 712 Valdeltagande: 41,15%

Partier