Valdistrikt
Järna

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:42

Slutligt
Giltiga röster: 726 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 756 Valdeltagande: 41,86%

Valdistrikt
Järna

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:42

Slutligt
Giltiga röster: 726 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 756 Valdeltagande: 41,86%

Partier