Valdistrikt
Östansjö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:39

Slutligt
Giltiga röster: 469 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 50,64%

Valdistrikt
Östansjö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:39

Slutligt
Giltiga röster: 469 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 50,64%

Partier