Valdistrikt
Kårstahult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:09

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 44,65%

Valdistrikt
Kårstahult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:09

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 44,65%

Partier