Valdistrikt
Skagershult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:01

Slutligt
Giltiga röster: 189 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 422 Valdeltagande: 45,97%

Valdistrikt
Skagershult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:01

Slutligt
Giltiga röster: 189 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 422 Valdeltagande: 45,97%

Partier