Valdistrikt
Mullhyttan

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 530 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 066 Valdeltagande: 50,66%

Valdistrikt
Mullhyttan

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 530 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 066 Valdeltagande: 50,66%

Partier