Valdistrikt
Trätälja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:55

Slutligt
Giltiga röster: 382 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 224 Valdeltagande: 31,7%

Valdistrikt
Trätälja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:55

Slutligt
Giltiga röster: 382 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 224 Valdeltagande: 31,7%

Partier