Valdistrikt
Tingvalla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:27

Slutligt
Giltiga röster: 727 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 936 Valdeltagande: 38,12%

Valdistrikt
Tingvalla

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:27

Slutligt
Giltiga röster: 727 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 936 Valdeltagande: 38,12%

Partier