Valdistrikt
Gräsmark

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:26

Slutligt
Giltiga röster: 463 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 913 Valdeltagande: 51,15%

Valdistrikt
Gräsmark

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:26

Slutligt
Giltiga röster: 463 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 913 Valdeltagande: 51,15%

Partier