Valdistrikt
Stöpafors

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:55

Slutligt
Giltiga röster: 282 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 578 Valdeltagande: 48,96%

Valdistrikt
Stöpafors

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:55

Slutligt
Giltiga röster: 282 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 578 Valdeltagande: 48,96%

Partier