Valdistrikt
Tofta-Ulriksdal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:43

Slutligt
Giltiga röster: 728 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 162 Valdeltagande: 63,34%

Valdistrikt
Tofta-Ulriksdal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:43

Slutligt
Giltiga röster: 728 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 162 Valdeltagande: 63,34%

Partier