Valdistrikt
Lidåker-Ljunghed

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 09:15

Slutligt
Giltiga röster: 753 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 438 Valdeltagande: 52,92%

Valdistrikt
Lidåker-Ljunghed

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 09:15

Slutligt
Giltiga röster: 753 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 438 Valdeltagande: 52,92%

Partier