Valdistrikt
Åsaka-Norra Björke

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 761 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 624 Valdeltagande: 47,66%

Valdistrikt
Åsaka-Norra Björke

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 761 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 624 Valdeltagande: 47,66%

Partier