Valdistrikt
Skoftebyn N

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 539 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 232 Valdeltagande: 44,07%

Valdistrikt
Skoftebyn N

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 539 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 232 Valdeltagande: 44,07%

Partier