Valdistrikt
Diseröd-Dösebacka

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:58

Slutligt
Giltiga röster: 780 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 382 Valdeltagande: 56,95%

Valdistrikt
Diseröd-Dösebacka

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:58

Slutligt
Giltiga röster: 780 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 382 Valdeltagande: 56,95%

Partier