Valdistrikt
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:56

Slutligt
Giltiga röster: 783 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 458 Valdeltagande: 54,18%

Valdistrikt
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:56

Slutligt
Giltiga röster: 783 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 458 Valdeltagande: 54,18%

Partier