Valdistrikt
Röke-Hörja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:21

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 141 Valdeltagande: 51,71%

Valdistrikt
Röke-Hörja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:21

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 141 Valdeltagande: 51,71%

Partier