Valdistrikt
Oderljunga

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:18

Slutligt
Giltiga röster: 367 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 795 Valdeltagande: 47,67%

Valdistrikt
Oderljunga

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:18

Slutligt
Giltiga röster: 367 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 795 Valdeltagande: 47,67%

Partier