Valdistrikt
Vitaby

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:38

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 977 Valdeltagande: 59,98%

Valdistrikt
Vitaby

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:38

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 977 Valdeltagande: 59,98%

Partier