Valdistrikt
Gärsnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:17

Slutligt
Giltiga röster: 1 012 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 2 049 Valdeltagande: 50,07%

Valdistrikt
Gärsnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:17

Slutligt
Giltiga röster: 1 012 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 2 049 Valdeltagande: 50,07%

Partier