Valdistrikt
Bäckaskog

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:06

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 401 Valdeltagande: 49,96%

Valdistrikt
Bäckaskog

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:06

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 401 Valdeltagande: 49,96%

Partier