Valdistrikt
Näsum

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:39

Slutligt
Giltiga röster: 633 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 466 Valdeltagande: 43,79%

Valdistrikt
Näsum

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:39

Slutligt
Giltiga röster: 633 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 466 Valdeltagande: 43,79%

Partier