Valdistrikt
Gladhammar-Västrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 542 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 276 Valdeltagande: 43,03%

Valdistrikt
Gladhammar-Västrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 542 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 276 Valdeltagande: 43,03%

Partier