Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:00

Slutligt
Giltiga röster: 792 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 666 Valdeltagande: 48,08%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:00

Slutligt
Giltiga röster: 792 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 666 Valdeltagande: 48,08%

Partier