Valdistrikt
Norsholm-Skärkind

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:52

Slutligt
Giltiga röster: 601 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 52,2%

Valdistrikt
Norsholm-Skärkind

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:52

Slutligt
Giltiga röster: 601 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 52,2%

Partier