Valdistrikt
Kättinge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:17

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 396 Valdeltagande: 50,72%

Valdistrikt
Kättinge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:17

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 396 Valdeltagande: 50,72%

Partier