Valdistrikt
Almunge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:41

Slutligt
Giltiga röster: 706 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 571 Valdeltagande: 45,45%

Valdistrikt
Almunge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:41

Slutligt
Giltiga röster: 706 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 571 Valdeltagande: 45,45%

Partier