Valdistrikt
Åkerlänna

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 315 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 637 Valdeltagande: 50,55%

Valdistrikt
Åkerlänna

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 315 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 637 Valdeltagande: 50,55%

Partier