Valdistrikt
Nynäshamn 8 Kullsta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:12

Slutligt
Giltiga röster: 455 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 49,36%

Valdistrikt
Nynäshamn 8 Kullsta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:12

Slutligt
Giltiga röster: 455 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 49,36%

Partier