Valdistrikt
Nynäshamn 1 Sandhamn

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:08

Slutligt
Giltiga röster: 459 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 905 Valdeltagande: 51,71%

Valdistrikt
Nynäshamn 1 Sandhamn

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:08

Slutligt
Giltiga röster: 459 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 905 Valdeltagande: 51,71%

Partier