Valdistrikt
Mensättra, Eriksvik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:21

Slutligt
Giltiga röster: 937 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 407 Valdeltagande: 66,95%

Valdistrikt
Mensättra, Eriksvik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:21

Slutligt
Giltiga röster: 937 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 407 Valdeltagande: 66,95%

Partier