Valdistrikt
Hasseludden, Kummelnäs V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:23

Slutligt
Giltiga röster: 1 014 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 1 625 Valdeltagande: 62,4%

Valdistrikt
Hasseludden, Kummelnäs V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:23

Slutligt
Giltiga röster: 1 014 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 1 625 Valdeltagande: 62,4%

Partier