Valdistrikt
Skärholmen 19 Skärholmen C

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 224 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 982 Valdeltagande: 23,12%

Valdistrikt
Skärholmen 19 Skärholmen C

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 224 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 982 Valdeltagande: 23,12%

Partier