Valdistrikt
Skärholmen 16 Storholmsbackarna mfl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 306 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 288 Valdeltagande: 24,07%

Valdistrikt
Skärholmen 16 Storholmsbackarna mfl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 306 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 288 Valdeltagande: 24,07%

Partier