Valdistrikt
Färingsö 6 Skå

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:00

Slutligt
Giltiga röster: 686 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 081 Valdeltagande: 63,92%

Valdistrikt
Färingsö 6 Skå

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:00

Slutligt
Giltiga röster: 686 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 081 Valdeltagande: 63,92%

Partier