Valdistrikt
Färingsö 1 Färingsö Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:00

Slutligt
Giltiga röster: 691 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 60,29%

Valdistrikt
Färingsö 1 Färingsö Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:00

Slutligt
Giltiga röster: 691 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 60,29%

Partier