Valdistrikt
Karungi

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:27

Slutligt
Giltiga röster: 235 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 594 Valdeltagande: 40,57%

Valdistrikt
Karungi

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:27

Slutligt
Giltiga röster: 235 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 594 Valdeltagande: 40,57%

Partier