Valdistrikt
Koskullskulle

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:46

Slutligt
Giltiga röster: 491 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 453 Valdeltagande: 34%

Valdistrikt
Koskullskulle

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:46

Slutligt
Giltiga röster: 491 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 453 Valdeltagande: 34%

Partier