Valdistrikt
Korpilombolo

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:10

Slutligt
Giltiga röster: 401 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 1 029 Valdeltagande: 39,07%

Valdistrikt
Korpilombolo

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:10

Slutligt
Giltiga röster: 401 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 1 029 Valdeltagande: 39,07%

Partier