Valdistrikt
Vuollerim

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:43

Slutligt
Giltiga röster: 313 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 702 Valdeltagande: 45,44%

Valdistrikt
Vuollerim

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:43

Slutligt
Giltiga röster: 313 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 702 Valdeltagande: 45,44%

Partier