Valdistrikt
Bygdeå

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:23

Slutligt
Giltiga röster: 800 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 498 Valdeltagande: 54,07%

Valdistrikt
Bygdeå

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:23

Slutligt
Giltiga röster: 800 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 498 Valdeltagande: 54,07%

Partier