Valdistrikt
Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:48

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 922 Valdeltagande: 36,94%

Valdistrikt
Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:48

Slutligt
Giltiga röster: 701 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 922 Valdeltagande: 36,94%

Partier