Valdistrikt
Ljungaverk

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 19:03

Slutligt
Giltiga röster: 233 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 649 Valdeltagande: 36,52%

Valdistrikt
Ljungaverk

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 19:03

Slutligt
Giltiga röster: 233 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 649 Valdeltagande: 36,52%

Partier