Valdistrikt
Iggesund Norr

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:42

Slutligt
Giltiga röster: 576 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 437 Valdeltagande: 40,5%

Valdistrikt
Iggesund Norr

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:42

Slutligt
Giltiga röster: 576 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 437 Valdeltagande: 40,5%

Partier