Valdistrikt
Rengsjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 010 Valdeltagande: 44,16%

Valdistrikt
Rengsjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 010 Valdeltagande: 44,16%

Partier