Valdistrikt
Bergvik – Skog

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:36

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 876 Valdeltagande: 40,88%

Valdistrikt
Bergvik – Skog

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:36

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 876 Valdeltagande: 40,88%

Partier