Valdistrikt
Hassela-Älgered

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:21

Slutligt
Giltiga röster: 403 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 982 Valdeltagande: 41,75%

Valdistrikt
Hassela-Älgered

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:21

Slutligt
Giltiga röster: 403 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 982 Valdeltagande: 41,75%

Partier